Zabiegi

Stomatologia zachowawcza
x
 • leczenie próchnicy w znieczuleniu miejscowym lub narkozie,
 • wypełnienia kompozytowe,
 • odbudowa i rekonstrukcja zęba na włóknie szklanym,
 • odbudowa na ćwieku tytanowym,
 • odbudowa na pinie okołomiazgowym
Stomatologia estetyczna
x
 • licówki kompozytowe,
 • nakładkowe wybielanie zębów,
 • rozjaśnianie zęba martwego,
 • mosty kompozytowe modyfikowane włóknem
 • piaskowanie
Endodoncja
x
 • leczenie kanałowe zębów jedno i wielokorzeniowych,
 • rewizje leczenia kanałowego
Periodontologia
x
 • konsultacje,
 • skaling – usuwanie kamienia nazębnego,
 • piaskowanie zębów,
 • kiretaż zamknięty i otwarty – usunięcie miękkiej ziarniny zapalnej,
 • root planing – wygładzenie powierzchni korzenia,
 • unieruchomienie rozchwianych zębów ligaturą drucianą,
 • unieruchamiająca estetyczna szyna Fiber Splint,
 • wysoko estetyczna szyna Splint Lock
Protetyka stomatologiczna
x
 • protezy ruchome akrylowe, szkieletowe,
 • protezy termoplastyczne- akron, acetal, nylon,
 • mikroprotezy,
 • protezy natychmiastowe,
 • protezy na koronach teleskopowych,
 • protezy na zatrzaskach,
 • protezy na zasuwach,
 • protezy overdenture,
 • naprawy protez,
 • dostawienie zębów do protezy,
 • podścielenie protezy ,
 • korony prowizoryczne, tymczasowe, natychmiastowe,
 • korony akrylowe,
 • korony kompozytowe,
 • korony porcelanowe,
 • korony pełnoceramiczne,
 • mosty porcelanowe,
 • pełnoceramiczne CERCON,
 • szyny relaksacyjne,
 • implantoprotetyka- leczenie protetyczne na wszczepach korzeniowych
Chirurgia
x
 • ekstrakcje zębów w znieczuleniu,
 • operacyjne usunięcie zębów zatrzymanych,
 • operacyjne usunięcie zęba mądrości(ósemek),
 • resekcja wierzchołka korzenia,
 • radektomia,
 • hemisekcja,
 • plastyka dziąsła,
 • plastyka wyrostka zębodołowego,
 • plastyka wędzidła wargi górnej i dolnej,
 • plastyka wędzidła języka,
 • wycięcie zmian na błonie śluzowej z badaniem histopatologicznym,
 • implantologia,
 • sinus lift – podniesienia dna zatoki szczękowej,
 • augmentacja kości i sterowana regeneracja tkanek przy użyciu materiałów kościotwórczych i kościozastępczych
Profilaktyka i fizjoterapia schorzeń stawów skroniowo-żuchwowych
Pedodoncja